Steering Committee

Prof XUE Qikun

Vice President, THU

Prof TAN Eng Chye

President, NUS

Prof WU Jianping

Dean, Computer Science, THU

Prof MOHAN Kankanhalli

Dean, School of Computing, NUS

Prof ZHANG Bo

Academician, THU

Prof OOI Beng Chin

Director, Smart System Institute, NUS

Management Team

Prof CHUA Tat Seng

Co-Director (NUS)

Prof SUN Maosong

Co-Director (THU)

Prof Dame Wendy HALL

Co-Director (SOTON)

Mr SEAH Choon Meng

Program Director (NUS)

Prof LI Juanzi

Executive Director (THU)

Prof Thanassis Tiropanis

Deputy Director (SOTON)

Principal Investigator

Prof KAN Min-Yen

Principal Investigator

Prof NG Teck Khim

Principal Investigator

Prof OOI Wei Tsang

Principal Investigator

Prof TAN Kian Lee

Principal Investigator

Prof ZHAO Shengdong

Principal Investigator

Prof JIA Jia

Co-Principal Investigator

Prof LIU Yiqun

Co-Principal Investigator

Prof LIU Zhiyuan

Co-Principal Investigator

Prof ZHANG Min

Co-Principal Investigator

Dr LUO Cheng

Co-Principal Investigator

Research Team

Dr HE Xiangnan

Head (Engineering)

Dr MING Zhaoyan

Head (Wellness)

Dr ZHANG Weinan

Senior Research Fellow

Dr MENG Lei

Senior Research Fellow

Dr SUN Qianru

Research Fellow

Dr YANG Xun

Research Fellow

CAO Yixin

Research Fellow

CHEN Jingjing

Research Fellow

CAO Yu

Software Engineer

LIN Boyuan

Software Engineer

LIM Sing Gee

Software Engineer

Irene TAN Yilin

Data Analyst

JIN Zhe

PhD Student

FENG Fuli

PhD Student

IVAN Samborskii

PhD Student

GELLI Francesco

PhD Student

LIAO Lizi

PhD Student

MA Yunshan

PhD Student

SHANG Xindi

PhD Student

WANG Xiang

PhD Student

ZHAO Na

PhD Student

Prof JING Weipeng

Visiting Research Scholar

Dr Jian Meng

Visiting Research Scholar

GUAN Xinyu

Visiting Research Student

HE Jun

Visiting Research Student

TAO Zhulin

Visiting Research Student

DENG Lixi

Visiting Research Student

ZHU Cai-Hai

Visiting Research Student

DI Donglin

Visiting Research Student

LI Xingchen

Visiting Research Student

CAO Qianwen

Visiting Research Student

GAO Chen

Visiting Research Student

Jonathan STANIFORTH

Visiting Research Student

WANG Mingui

Visiting Research Student

DING Yujuan

Visiting Research Student

XIONG Hengchang

Visiting Research Student

MA Zhixin

Visiting Research Student

HUANG Junjian

Visiting Research Student

LIU Zhiyuan

Visiting Research Student

SHUI Ruihao

Visiting Research Student

SHEN Tiancheng

Visiting Research Student

HU Zhiyuan

Visiting Research Student

DUAN Hongying

Visiting Research Student

WU Bin

Visiting Research Student

WEI Yinwei

Visiting Research Student

ZHANG Zheng

Visiting Research Student

FU Chong

Visiting Research Student

ZHUANG Yuan

Visiting Research Student

LI Yaolin

Visiting Research Student

Admin Team

TAN Tek Min

Head (Admin)

CHUA Yi Hao

Admin Executive

TAN Yi Qun Eugene

Admin Executive

Hailey NG Fang Pin

Admin Executive